Психологічна готовність викладача до реалізації дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено сутність поняття «психологічної готовності до дистанційного навчання». Визначено специфічні особливості дистанційного навчання, Виокремлено складові готовності викладача до впровадження дистанційного навчання у закладі вищої освіти .а також низку умов, що сприяють формуванню готовності викладача до реалізації дистанційного навчання. The article examines the essence of the concept of "psychological readiness for distance learning". The specific features of distance learning are identified, the components of the teacher's readiness to implement distance learning in a higher education institution are singled out, as well as a number of conditions that contribute to the formation of the teacher's readiness to implement distance learning.
Опис
Ключові слова
готовність до професійної діяльності, психологічна готовність, дистанційне навчання, readiness for professional activity, readiness for professional activity, distance learning
Цитування
Дорожко І. І. Психологічна готовність викладача до реалізації дистанційного навчання / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 158–162.