ОКТЯБРСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство
Анотація
У статті проаналізовано Октябрський гранітний кар’єр, який знаходиться на території України, в Дніпропетровській області, у центральній частині Криворіжжя в Покровському районі, на схід від селища КРЕСу і за 100-150 м від р. Саксагань. В цілому кар‘єр складений докембрійськими світло-сірими гранітами, іноді з домішками польового шпату та каоліну. На сьогодні кар'єр є повністю рекультивований і тут зростають в основному тополя канадська, полин гіркий, латук татарський. Засвідчено, що гірничодобувна промисловість рухається дуже швидкими темпами і докорінно змінює природний ландшафт. Тому потрібно залучати міські організації для підтримання та рекультивування територій і запровадити Октябрський гранітний кар‘єр як рекреаційну зону та створити відповідні умови для відпочинку жителів Кривого Рогу. The article analyzes the Oktyabrsky granite quarry, which is located on the territory of Ukraine, in the Dnipropetrovsk region, in the central part of Kryvorizhye in the Pokrovsky district, to the east of the village of KRESU and 100-150 m from the Saksagan river. In general, the quarry is composed of Precambrian light gray granites, sometimes with admixtures of feldspar and kaolin. Today, the quarry has been completely rehabilitated and there are growing mainly Canadian poplar, bitter wormwood, Tatar lettuce. It is proven that the mining industry moves at a very fast pace and fundamentally changes the natural landscape. Therefore, it is necessary to involve city organizations for the maintenance and reclamation of territories and introduce the October Granite Quarry as a recreation area and create appropriate conditions for recreation of residents of Kryvyi Rih.
Опис
Ключові слова
гірничодобувна промисловість, гірничопромислові ландшафти, антропогенні ландшафти, кар‘єри, Криворіжжя, mining industry, mining landscapes, anthropogenic landscapes, quarries, Kryvyi Rih
Цитування
Коптєва Т. С. Октябрський гранітний кар‘єр: сучасний стан і перспективи розвитку / Т. С. Коптєва // П’яті Сумські наукові географічні читання [Електронне видання] : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., Суми, 9–11 жовт. 2020 р. – Суми, 2020. – С. 186–188.