ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ НА ПЛАТФОРМІ «ZOOM»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриваються можливості організації спілкування учителя з кількома учнями (у групі) і між ними під час віддаленого навчання на онлайн-уроках у груповій пізнавальній діяльності здобувачів освіти на платформі «Zoom». Possibilities of the organization of communication of the teacher with several pupils (in group) and between them during distance learning on online lessons in group cognitive activity of pupils on the Zoom platform are opened.
Опис
Ключові слова
онлайн-урок, групова форма навчання, «Zoom», педагогіка партнерства, оnline lesson, group form of education, pedagogy of partnership
Цитування
Калашнікова Л. М. Організація групового навчання здобувачів середньої освіти в онлайн-режимі на платформі «Zoom» / Л. М. Калашнікова, Д. В. Толок // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 182–186.