ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано наукові дослідження з питань формування в процесі вивчення педагогічних дисциплін у здобувачів прагнення до лідерства, як одного із чинників їх конкурентоспроможності на ринку праці. Зазначено, що проведений аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати, що вивчення дисциплін педагогічного спрямування сприяє опануванню здобувачами суті феномену лідерства, розвитку в них лідерських якостей (цілеспрямованість, ініціативність, відповідальність та ін.). The publication analyses scientific research on the formation of students' aspirations for leadership as one of the factors of their competitiveness in the labour market in the process of studying pedagogical disciplines. It is noted that the analysis of scientific research gives grounds to assert that the study of pedagogical disciplines contributes to the mastery of the essence of the phenomenon of leadership by students, the development of their leadership qualities (dedication, initiative, responsibility, etc.).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, майбутні вчителі, лідерство, наукові дослідження, освітній процес, training of specialists, future teachers, leadership, scientific research, educational process
Цитування
Якушин Д. В. Формування лідерських якостей здобувачів вищої педагогічної освіти в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Д. В. Якушин, В. М. Білик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1046–1049.