ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У СТАРОДАВНЬОМУ КИТАЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто зародження педагогічної думки у Стародавньому Китаї. Зазначено, що найбільший вплив на розвиток педагогічної думки у стародавньому Китаї справили ідеї Конфуція. Центральним елементом його вчення була теза про освіту як умову процвітання держави. Людина виховувалася в межах суворих соціальних норм, обов'язків та особистої залежності. Релігія виступала в якості носія ідеалів виховання та навчання. Специфікою освіти у Стародавньому Китаї була багатогранність навчання з орієнтацією на розвиток і вдосконалення моральних якостей. The publication examines the origin of pedagogical thought in ancient China. It is noted that the ideas of Confucius exerted the greatest influence on the development of pedagogical thought in ancient China. The central element of his teaching was the thesis about education as a condition for the prosperity of the state. A person was brought up within strict social norms, duties and personal dependence. Religion acted as a carrier of the ideals of upbringing and education. The specificity of education in ancient China was multifaceted learning with an orientation to the development and improvement of moral qualities.
Опис
Ключові слова
історія педагогіки, Стародавній Китай, виховний процес, студентські роботи, history of pedagogy, ancient China, educational process, student works
Цитування
Щербакова О. В. Зародження педагогічної думки у Стародавньому Китаї / О. В. Щербакова, С. Є. Лупаренко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 410–412.