STREAM-ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі авторами представлено інноваційну модульну програму «STREAM освіта дітей дошкільного віку», спрямовану на розвиток інтелектуальних здібностей у процесі пізнавальної діяльності особистості, формування її допитливості, самостійності, відповідальності, креативності. Це абсолютно нова конструкція освітнього процесу, складником якого є розвивальне предметнопросторове середовище. The authors have introduced the innovative module program “STREAM-education of preschool children”. It is aimed at the development of intellectual abilities in the process of person’s cognitive activity, formation of his curiosity, independence, responsibility, creativity. This is a completely new construction of educational process, and the developmental object-space environment is a part of it.
Опис
Ключові слова
STREAM-освіта, особистість, технологія, ампліфікація, STREAM-education, personality, technology, amplification
Цитування
Дорожко І. І. STREAM-технології в дошкільній освіті / І. І. Дорожко, О. О. Довженко, Л. В. Туріщева // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 265–268.