З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЯРУСУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Анотація
У статті досліджено історію формування поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Криворізька ландшафтно-технічна система (КЛТС) – унікальна система, яка за невеликий проміжок майже 150 років повністю видозмінилася і натомість природних ландшафтів утворилися та розвиваються антропогенні. Виокремлено та розглянуто три періоди історії формування поверхневого ярусу КЛТС. Зазначено, що формування гірничопромислових ландшафтів продовжується і понині, таким чином зумовлює стимулюванню розвитку поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. The article examines the history of the formation of the surface layer of mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape-technical system. The Kryvyi Rih landscape and technical system (KLTS) is a unique system that has completely changed in a short period of almost 150 years, and instead of natural landscapes, anthropogenic ones have formed and are developing. Three periods of the history of the formation of the surface layer of the KLTS are distinguished and considered. It is noted that the formation of mining landscapes continues and until now, thus leads to the stimulation of the development of the surface layer of the mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape and technical system.
Опис
Ключові слова
антропогенний ландшафт, гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, техногенні ландшафти, Криворіжжя, anthropogenic landscape, mining landscapes, landscape-technical system, man-made landscapes, Kryvorizhia
Цитування
Коптєва Т. З історії формування поверхневого ярусу гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. Коптєва. // Історична географія в Україні : матеріали Всеукр. наук. семінару пам'яті проф. В. Круля, 21–22 верес., 2023 р. – Чернівці, 2023. – C. 64–67.