Особливості створення 2D-ігор засобами Unity

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто створення ігор засобами Unity, що дозволяє користувачу розробляти логіку для ігор та програм без необхідності писати код, має візуальний графічний інтерфейс, за допомогою якого можливо проектувати остаточну логіку або швидко створювати прототипи гри. Використання плагінів обмежує можливості при створенні гри, але дозволяє забезпечити розуміння та легкий старт до створення ігор. The article discusses the creation of games using Unity, which allows the user to develop logic for games and applications without having to write code, has a visual graphical interface with which it is possible design the final logic or quickly create game prototypes. Using plugins limits the possibilities when creating a game, but allows you to provide an understanding and easy start to creating games.
Опис
Ключові слова
створення 2D-ігор, Unity, creation of 2D games
Цитування
Іваха О. Особливості створення 2D-ігор засобами Unity / О. Іваха, Д. Гритчин, Л. Остапенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 120.