Методичні рекомендації до курсу «Методи географічних досліджень» для студентів спеціальностей 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу «Методи географічних досліджень» для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія. Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу «Методи географічних досліджень», однієї з фахових дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Methodical recommendations from the course "Methods of geographical research" for students of all forms of education are designed for students studying for specialty 014.07 Secondary education. Geography. Methodical recommendations are available part of the educational and methodological complex for the course "Methods geographical research ", one of the professional disciplines in professional and practical training of bachelors in specialty 014 Secondary education. Geography. The methodical recommendations cover the main topics of the course, tasks for practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, sources for studying the course.
Опис
Ключові слова
географія, методи географічних досліджень, здобувачі вищої освіти, geography, methods of geographical research, applicants for higher education
Цитування
Коптєва Т. С. Методичні рекомендації до курсу «Методи географічних досліджень» для студентів спеціальностей 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання / Т. С. Коптєва, Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2022. – 29 с.