Концептуальні засади реалізації взаємозв’язку стратегічного і перспективного управління процесом навчання у вищому закладі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
Зроблено аналіз стану проблеми управління в системі освіти. Розкрито сутність програми «Освіта» як засобу стратегічного і перспективного управління. Розроблено концепцію реалізації взаємозв'язку стратегічного і перспективного управління процесом навчання студентів у вищому закладі освіти. Проанализирована проблема управления в системе образования. Раскрыта сущность программы «Освита» как способа стратегического и перспективного управления. Разработана концепция реализации взаимосвязи стратегическою и перспективного управлення процессом обучения студентов высшего учебного заведения. The problem of a management in educational system is analised. The esscnce of the program «Formation» as a way of strategic and perspective management is showed. The concept of realization of interconnection of strategic and perspective management of education of students of higher educational establishment is developed.
Опис
Ключові слова
концепція, зв'язок, управління, навчання, концепция, связь, управление, обучение, concept, connection, management, education
Цитування
Прокопенко А. І. Концептуальні засади реалізації взаємозв’язку стратегічного і перспективного управління процесом навчання у вищому закладі освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. – Вип. 24. – С. 78–86.