Біблійна герменевтика Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Майдан», Харків
Анотація
Монографію структурують як раніше оприлюднені, так і щойно задекларовані ідеї авторки щодо питання місця й ролі біблійної герменевтики в творчості Григорія Сковороди. Наголошено, що Григорій Сковорода не сприймав традиційну для української барокової літератури чотирисенсову біблійну герменевтику, натомість був прихильником суцільної алегорези Біблії. Намагаючись дошукатися істини у Святому Письмі, Сковорода накладав на біблійні алегорії власні алегоричні конструкції, створюючи тим самим мовно-кодову систему, де текст-код ставав власне текстом і не спрощував розуміння Біблії, а навпаки ускладнював. The monograph is structured by the author's previously published and newly declared ideas regarding the place and role of biblical hermeneutics in the work of Hryhoriy Skovoroda. It is emphasized that Hryhoriy Skovoroda did not accept the four-sense biblical hermeneutics traditional for Ukrainian baroque literature, instead he was a supporter of a continuous allegory of the Bible. Trying to find the truth in the Holy Scriptures, Skovoroda superimposed his own allegorical constructions on biblical allegories, thereby creating a language-code system where the text-code became the actual text and did not simplify the understanding of the Bible, but rather complicated it.
Опис
Ключові слова
Біблія, Святе Письмо, Сковорода Г. С., тлумачення Біблії, алегореза Святого Письма, біблійна герменевтика, екзегетика, біблійні образи в літературі, алегорія, Bible, Holy Scripture, Skovoroda H., interpretation of the Bible, allegoresis of Holy Scripture, biblical hermeneutics, exegetics, biblical images in literature, allegory
Цитування
Левченко Н. М. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди : монографія / Н. М. Левченко. Харків : Майдан, 2022. – 202 с.