Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "Видавнича група "Основа""
Анотація
У монографії представлено науково-теоретичні та практичні засади формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. Видання буде корисним для викладачів і студентів системи післядипломної педагогічної освіти, керівників і педагогів закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. В монографии представлены научно-теоретические и практические основы формирования акмеологической компетентности учителя в системе последипломного педагогического образования. Издание будет полезно для преподавателей и студентов системы последипломного педагогического образования, руководителей и педагогов учреждений общего среднего образования, научно-педагогических работников высших учебных заведений. The monograph presents the scientific, theoretical and practical foundations of the formation of teacher's acmeological competence in the system of postgraduate teacher education. The publication will be useful for teachers and students of the postgraduate teacher education system, heads and teachers of institutions of general secondary education, scientific and pedagogical workers of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
вчитель, акмеологічна компетентність вчителя, післядипломна педагогічна освіта, учитель, акмеологическая компетентность учителя, последипломное педагогическое образование, teacher, teacher's acmeological competence, postgraduate teacher education
Цитування
Гречаник О. Є. Формування акмеологічної компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : [монографія] / О. Є. Гречаник, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2019. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"; Вип. 9 (200)).