ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-09-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЧП «Эксклюзив-Систем»
Анотація
У статті розглядаються деякі питання організації дозвілля школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Важливість володіння майбутніми педагогами різними технологіями, формами, видами дозвіллєвої діяльності. Впровадження педагогічних наробок видатного педагога в сучасних умовах освітнього закладу. В статье рассматриваются некоторые вопросы организации досуга учеников в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. Важность владения будущими педагогами разными технологиями, формами, видами досуговой деятельности. Внедрение педагогических наработок известного педагога в современных условиях учебного заведения. The articlre deals with some issues of organisation of students' substantive and useful leisure in V. A. Sukhomlynsky's pedagogical heritage. The importance of future reachers' mastering different techniques, forms, types of leisure activities. The implementation of pedagogical views of the outstanding teacher-humanist in modern educational establishments.
Опис
Ключові слова
педагогіка дозвілля, організація дозвілля молоді, дозвіллєва діяльність, корисне дозвілля, змістовне дозвілля, педагогічно доцільне дозвілля, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., педагогика досуга, организация досуга молодёжи, досуговая деятельность, полезный досуг, содержательный досуг, педагогически целесообразный досуг, педагогическое наследие, Сухомлинський В. А., pedagogy of leisure, organization of leisure time for young people, leisure activity, useful leisure, substantive leisure, pedagogically appropriate leisure, pedagogical heritage, Sukhomlynsky V. A.
Цитування
Денисенко А. О. Деякі питання організації дозвілля молоді в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / А. О. Денисенко // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 98-річчю від дня народж. В. Сухомлинського, 28–29 верес. 2016 р. / уклад. О. Є. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 100–105.