Сrisis of German classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in German university education

dc.contributor.authorCherkashyn, S.
dc.date.accessioned2021-02-23T09:28:10Z
dc.date.available2021-02-23T09:28:10Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractThe aim of the article is to analyse and generalize the situation in contemporary classical German universities and to express their vision of the further development of this educational sphere. To achieve the goal, general scientific, historical and pedagogical methods of research were used. The analysis of scientific works of foreign and domestic scientists has made it possible to draw conclusions that development of a network society increases the availability of knowledge and information for each individual and at the same time creates a threat of the classical university’s death, which forces it to open itself for constant change and turn into a centre of educational and research network. Мета статті полягає у спробі узагальнити ситуацію, що виникла в сучасних класичних німецьких університетах у контексті Болонського процесу, і висловити своє бачення подальшого розвитку ціюї освітньої сфери, спираячись на аналіз праць сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців, які здійснюють діагностування актуального стану університетів і прогнозування домінуючих тенденцій їх трансформацій у найближчій і далекій перспективі в умовах глобалізованого інформаційного суспільства. Для досягнення поставленої мети використовуються загальнонаукові методи дослідження; історико-педагогічні (ретроспективний, зіставно-порівняльний аналіз праць учених-педагогів та наукової літератури) і метод узагальнення опрацьованих матеріалів. Аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних науковців дозволив зробити висновки про те, що сучасне людство знаходиться на новому етапі цивілізаційного розвитку, який докорінно змінює характер університетської освіти. В умовах мережевого суспільства збільшуються доступність знань та інформації для кожного індивіда, отже створюються умови для розвитку його індивідуальних і творчих здібностей, для задоволення його індивідуальних освітніх потреб, до співпраці з іншими учасниками мережі з метою обміну знаннями та інформацією тощо. У сфері освіти й університетської освіти зокрема виникають нові форми навчання, активно застосовуються засоби і можливості дистанційного навчання та інформаційного забезпечення через використання сучасних інформаційних систем освіти. Мережеве суспільство вимагає переорієнтації способу мислення, передбачає відхід від взаємостосунків, що побудовані на принципах сталості та ієрархічності, а також закладає потребу людей у навчанні впродовж життя. У цих умовах перед класичним університетом виникає загроза його загибелі як інституції або принаймні його перетворення на транслятора вже застарілих та фрагментованих знань. І тому він має відкритися до постійних змін, перетворитись у центр освітньої і дослідницької мережи. Цель статьи заключается в попытке проанализировать и обобщить ситуацию в современных классических немецких университетах и высказать своё видение дальнейшего развития этой образовательной сферы. Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные, историко-педагогические методы исследования. Анализ научных трудов зарубежных и отечественных учёных позволил сделать выводы о том, что развитие сетевого общества увеличивает доступность знаний и информации для каждого индивида и одновременно создаёт перед классическим университетом угрозу его гибели, что вынуждает его открыться для постоянных изменениий и превратиться в центр образовательной и исследовательской сети.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationCherkashyn S. Сrisis of German classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in German university education / S. Cherkashyn // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / Сумс. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ, 2018. – № 9 (83). – С. 58–68.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-5993
dc.identifier.issn2414-9799 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4153
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch universityuk_UA.UTF-8
dc.subjectsustainable developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectvariety of social formsuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontextualizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmercantilismuk_UA.UTF-8
dc.subjectdiscoursivenessuk_UA.UTF-8
dc.subjecthumanizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectperfectionuk_UA.UTF-8
dc.subjectrationalismuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідницько-навчальний університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectсталий розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectрізноманіття соціальних формuk_UA.UTF-8
dc.subjectконтекстуалізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропологізаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурсивністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманітаризаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectдосконалістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectраціоналізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследовательско-учебный университетuk_UA.UTF-8
dc.subjectустойчивое развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectмногообразие социальных формuk_UA.UTF-8
dc.subjectконтекстуализацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропологизацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурсивностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуманитаризацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсовершенствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectрационализмuk_UA.UTF-8
dc.titleСrisis of German classical universities and ways of its overcoming in the context of actual reforms in German university educationuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКриза класичного німецького університету та шляхи її подолання в контексті актуальних реформ у сфері університетської освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКризис классического немецкого университета и пути его преодоления в контексте актуальных реформ в сфере университетского образованияuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Cherkashyn S. Сrisis.pdf
Розмір:
1.02 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: