Соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі на засадах волонтерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі на засадах волонтерства. Обоснована социально-педагогическая деятельность по формированию социальной активности подростков в общеобразовательном учебном заведении на основе волонтерства.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна активність, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, волонтерство, студентські роботи, социальная педагогика, социальная активность, подростки, общеобразовательные учебные заведения, волонтерство, студенческие работы, social pedagogy, social activity, adolescents, general educational institutions, volunteering, student work
Цитування
Свистун І. Ю. Соціально-педагогічна діяльність з формування соціальної активності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі на засадах волонтерства / І. Ю. Свистун // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 106-107.