Методичні рекомендації до виконання практичних робіт «Фізична географія України» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою вивчення освітньої компоненти є отримання знань про компонентну структуру природного навколишнього середовища України, основні сучасні теоретико-методологічні положення фізико-географічного аналізу території, про екологічний стан України та структуру природоохоронного фонду. The purpose of studying the educational component is to gain knowledge about the component structure of the natural environment of Ukraine, the main modern theoretical and methodological provisions of physical and geographical analysis of the territory, the ecological state of Ukraine and the structure of the environmental fund.
Опис
Ключові слова
фізична географія, Україна, навколишнє природне середовище, фізико-географічний аналіз, екологічний стан, структура природоохоронного фонду, здобувачі вищої освіти, physical geography, Ukraine, natural environment, physical and geographical analysis, ecological condition, structure of the environmental fund, applicants for higher education
Цитування
Коптєва Т. С. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт «Фізична географія України» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Географія всіх форм навчання [Електронне видання] / Т. С. Коптєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2022. – 42 с.