Actual problems of special and inclusive education : tests, quizzes and questions (for teachers, teacher assistants and special educators)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The textbook is intended for teachers, specialists in the field of special education, teaching assistants and contains an English selection of tests and test tasks, open questions related to current issues of special and inclusive education. With the help of the textbook, specialists have the opportunity to check and establish the level of knowledge on this issue. Навчально-методичний посібник призначений для вчителів, фахівців у галузі спеціальної освіти, асистентів учителя і містить англомовну добірку тестів та тестових завдань, відкритих питань, пов’язаних із актуальними проблемами упровадження спеціального та інклюзивного навчання. За допомогою навчального посібника фахівці мають змогу перевірити та встановити рівень знань із цього питання. Учебно-методическое пособие предназначено для учителей, специалистов в области специального образования, ассистентов учителя и содержит англоязычную подборку тестов и тестовых заданий, открытых вопросов, связанных с актуальными проблемами внедрения специального и инклюзивного обучения. С помощью учебного пособия специалисты могут проверить и установить уровень знаний по этому вопросу.
Опис
Ключові слова
teachers, tests, test tasks, inclusive education, education, вчителі, тести, тестові завдання, інклюзивне навчання, освіта, учителя, тесты, тестовые задания, инклюзивное обучение, образование
Цитування
Boychuk Yu.D. Actual problems of special and inclusive education: tests, quizzes and questions (for teachers, teacher assistants and special educators) : навч.-метод. посіб. / Yu.D. Boychuk , O. S. Kazachiner ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Панов А. М., 2021. – 96 с.