ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ АЛАЯ «КОЛИ КУРЯВА СПАДЕ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано вживання безеквівалентної лексики в романі Алая "Коли курява спаде", яке робить мову більш виразною та висвітлює етнічну картину народу Тибету. Письменнику вдалося створити багатопланову символіку, а також специфічний ефект дистанції між читачем та текстом, що підсилює враження від читання. Безеквівалентна лексика у даному випадку допомагає передати нюанси культурних та історичних особливостей тибетського та китайського народів. Саме в цьому виявляється функціональність та особливості перекладу безеквівалентної лексики. The publication analyses the use of equivalent vocabulary in Alai's novel When the Smoke Clears, which makes the language more expressive and highlights the ethnic picture of the Tibetan people. The writer managed to create multifaceted symbolism, as well as a specific effect of distance between the reader and the text, which enhances the reading experience. In this case, the non-equivalent vocabulary helps to convey the nuances of the cultural and historical characteristics of the Tibetan and Chinese peoples. This is where the functionality and peculiarities of translating non-equivalent vocabulary come in.
Опис
Ключові слова
безеквівалентна лексика, китайська мова, китайська література, переклад, equivalent vocabulary, Chinese language, Chinese literature, translation
Цитування
Вілісова А. В. Особливості перекладу безеквіалентної лексики (на матеріалі роману Алая "Коли курява спаде") / А. В. Вілісова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 93–95.