Поняття «творчі уміння» у науково-дослідній літературі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу довідкової та наукової літератури представлено підходи до визначення поняття «творчі уміння»; систематизовано погляди педагогів, митців різних історичних періодів щодо визначення даної дефініції. В статье на основе анализа справочной и научной литературы представлены подходы к определению понятия «творческие умения»; систематизированы взгляды педагогов, творческих деятелей разных исторических периодов по определению данной дефиниции. Based on the analysis of the reference and scientific literature, the article presents approaches to the definition of the "creative skills"; systematized views of the teachers, artists of the different historical periods regarding the definition of this definition.
Опис
Ключові слова
уміння, творчі уміння, творчість, студентські роботи, умения, творческие умения, творчество, студенческие работы, skills, creative skills, creativity, student work
Цитування
Маслій Є. М. Поняття «творчі уміння» у науково-дослідній літературі / Є. М. Маслій, В. О. Гуріна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 3–6.