Моніторинг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, віддрук. СПДФЛ Андреев К. В.
Анотація
У статті показані методичні основи моніторингу процесу навчання в умовах перспективного управління навчальною діяльністю студентів. В статье показаны методические основы мониторинга процесса обучения в условиях перспективного управления учебной деятельностью студентов. In article the methodology basis of monitoring of process of training in conditions of perspective management of educational activity of students is shown.
Опис
Ключові слова
моніторинг, процес навчання, діяльність, управління, мониторинг, процесс обучения, деятельность, управление, monitoring, process learning, activity, management
Цитування
Прокопенко А. І. Моніторинг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. – Харків : ХНПУ, 2003. – Вип. 20. – С.110–114.