Висотна диференціація гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя (на прикладі Бурщітського відвалу)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Анотація
У статті досліджено висотну диференціацію гірничопромислових ландшафтів на прикладі Бурщітського відвалу, який розташований в місті Кривий Ріг, в Інгулецькому районі, поблизу Гданцівки. Зазначено, що диференціація показників з висотою, зумовлюються причино-наслідковими зв’язками, а саме повітря нагрівається не від сонячних променів, а від нагрітою ними земної поверхні, тому температура зменшується з висотою, з висотою зменшується й атмосферний тиск на окремо взятому відвалі. The article examines the altitudinal differentiation of mining landscapes on the example of the Burschitsky dump, which is located in the city of Kryvyi Rih, in the Ingulets district, near Gdańsk. It is noted that the differentiation of indicators with height is determined by cause-and-effect relationships, namely, the air is heated not by the sun's rays, but by the earth's surface heated by them, therefore the temperature decreases with height, and the atmospheric pressure on a separate dump also decreases with height.
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, висотна диференціація, Бурщітський відвал, Криворіжжя, mining landscapes, altitudinal differentiation, Burschitsky dump, Kryvorizhzhia
Цитування
Коптєва Т. С. Висотна диференціація гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя (на прикладі Бурщітського відвалу) / Т. С. Коптєва // Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. молод. ученых, Гомель, 29–30 нояб. 2018 г. : в 2 ч. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2018. – Ч. 1. – С. 27–30.