ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто підготовку майбутнього учителя початкових класів в умовах сьогодення. Сучасна система освіти в Україні перебуває в складних умовах, що постійно загострюються внаслідок непередбачуваних ситуацій, зумовлених спочатку пандемією, а на сьогодні ще й повʼязаних із воєнним станом. Окреслено напрями та проблеми набуття здобувачами вищої педагогічної освіти професійних компетентностей. The publication deals with the training of future primary school teachers in the current conditions. The modern education system in Ukraine is in difficult conditions, which are constantly exacerbated by unforeseen situations caused by the pandemic and now also related to martial law. The directions and problems of acquiring professional competences by students of higher pedagogical education are outlined.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, майбутні вчителі, початкова школа, професійна компетентність, training of specialists, future teachers, primary school, professional competence
Цитування
Ємець А. А. Проблеми фахової підготовки майбутнього учителя початкових класів в умовах сьогодення / А. А. Ємець, О. М. Коваленко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 746–748.