ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено процес формування в людини морально-етичних якостей за допомогою неоціненного потенціалу літературного надбання. На уроках літературного читання відбувається усвідомлення того, що художній твір відображає пережиті письменником моменти життя, його думки, світогляд, факти чи явища природи. Зазначено, що сучасні підручники з літературного читання для початкової школи містять достатню кількість творів для формування в учнів моральних цінностей. Це, у свою чергу, сприяє вихованню в дітей почуття відповідальності, любові до Батьківщини, співчутливості, наполегливості, щирості, доброти, дружелюбності тощо. The publication examines the process of formation in a person moral and ethical qualities with the help of the invaluable potential of literary heritage. In literary lessons reading, there is an awareness that the work of art reflects the moments of life experienced by the writer, his thoughts, worldview, facts or natural phenomena. It is noted that modern textbooks on literary reading for primary school contain a sufficient number of works for the formation of moral values in students. This, in turn, helps children to develop a sense of responsibility, love for the Motherland, compassion, perseverance, sincerity, kindness, friendliness, etc.
Опис
Ключові слова
процес виховання, літературне читання, початкова школа, студентські роботи, educational process, literary reading, primary school, student works
Цитування
Сєдих Є. С. Виховний потенціал сучасних підручників з літературного читання для початкової школи / Є. С. Сєдих, А. А. Ємець // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 313–315.