ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК ФАКТОР ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙ НАРОДУ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
БО «Благодійний фонд Харків з тобою», ГО «Дерево-життя», КЗК «Харківський літературний музей»
Анотація
Тези зосереджують увагу на засобах, формах освітньо-дозвіллєвої діяльності які допомагають студенту здобути якісні знань, набути практичних навичок етнопедагогіки, етнопсихології та, у подальшому, використати їх у своїй професійній діяльності. Тезисы концентрируют внимание на средствах, формах образовательно-досуговой деятельности которые помогают студенту получить качественные знания, приобрести практические навыки етнопедагогіки, этнопсихологии и, в дальнейшем, использовать их в своей профессиональной деятельности.The conference papers highlight the methods and means of leisure activities enabling the student to obtain a knowledge, to possess practical ethnopedagogical and ethnopsychological skills to use them in their professional activities in future.
Опис
Ключові слова
дозвілля, дозвіллєва діяльність, традиції, педагог, досуг, досуговая деятельность, традиции, педагог, Leisure, leisure activities, traditions, teacher
Цитування
Денисенко А. О. Змістовне дозвілля майбутніх педагогів як фактор вивчення, збереження, популяризації традицій народу України / А. О. Денисенко // Дев’ять життів традиції : матеріали Всеукр. форуму-семінару, Харків, 13-15 верес. 2019 р. – Харків : ФОП Шейніна О. В., 2019. – С. 49–55.