Особливості педагогічного мислення у вчителів хімії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Тези містять короткий аналіз психологічних досліджень з теоретичних і практичних аспектів професійного мислення вчителя. Проаналізовані особливості мислення в діяльності викладача хімії. Тезисы содержат краткий анализ психологических исследований по теоретическим и практическим аспектам профессионального мышления учителя. Проанализированы особенности мышления в деятельности преподавателя химии. The article presents the short analysis of psychological researches on the theoretical and practical aspects of teacher’s professional thinking. The specific features of Chemistry teacher’s thinking in his professional activity have been characterized.
Опис
Ключові слова
мислення, функція, діяльність, педагог, мышление, функция, деятельность, педагог, thinking, function, activity, teacher
Цитування
Туріщева Л. В. Особливості педагогічного мислення у вчителів хімії / Л. В. Туріщева // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 306–308.