ПІДБІР ІГРАШОК ДЛЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано підбір іграшок для розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку. Процес розвитку загальної моторики дитини містить в собі й дрібну моторику, що формує рівень розвитку мовлення, пам’яті, уваги тощо, в цілому, вказує на готовність до навчальної діяльності в школі. Безпосередній вплив дрібної моторики на загальний розвиток дитини зумовлює добір оптимальних іграшок для рухової активності. Зазначено, що правильний підбір іграшок для розвитку дрібної моторики з урахуванням синзетивних періодів розвитку дошкільників дозволяє ефективно впливати на загальний розвиток дітей. The publication analyzes the selection of toys for the development of fine motor skills of preschool children. The process of developing a child's general motor skills also includes fine motor skills, which form the level of development of speech, memory, attention, etc., in general, indicate readiness for educational activities at school. The direct influence of fine motor skills on the general development of the child determines the selection of optimal toys for motor activity. It is noted that the correct selection of toys for the development of fine motor skills, taking into account the synthetic periods of preschoolers' development, can effectively influence the general development of children.
Опис
Ключові слова
іграшки, ігрова діяльність, розвиток моторики, діти дошкільного віку, студентські роботи, toys, game activity, development of motor skills, preschool children, student works
Цитування
Випирайло М. Р. Підбір іграшок для розвитку дрібної моторики дітей дошкільного віку / М. Р. Випирайло, М. В. Кордубан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 51–52.