Засадничі аспекти самовдосконалення майбутнього вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обгрунтовані засадничі аспекти самовдосконалення майбутнього вчителя. В статье обоснованы основные аспекты самосовершенствования будущего учителя.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, самовдосконалення, майбутні вчителі, социальная педагогика, самосовершенствование, будущие учителя, social pedagogy, self-improvement, future teachers
Цитування
Борисенко Н. О. Засадничі аспекти самовдосконалення майбутнього вчителя / Н. О. Борисенко // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 35–38.