Засоби модернізації вищої педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2004-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія культури (ХДАК)
Анотація
У статті аналізуються засоби модернізації вищої педагогічної освіти. Особлива увага приділяється засобам перспективного управління в педагогічній системі вищого навчального закладу. В статье анализируются средства модернизации высшего педагогического образования. Особое внимание уделяется средствам перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. The article analyzes the means of modernization of higher pedagogical education. Particular attention is paid to the means of perspective management in the pedagogical system of a higher educational institution.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, вища педагогічна освіта, модернізація освіти, управління, педагогіка, інформатика, информационные технологии, высшее педагогическое образование, модернизация образования, управление, педагогика, информатика, information technology, higher pedagogical education, modernization of education, control, pedagogy, computer science
Цитування
Прокопенко А. І. Засоби модернізації вищої педагогічної освіти / А. І. Прокопенко // Вісник Харківської державної академії культури : зб наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2004. – Вип. 14. – С. 266–274.