Національно-патріотичне виховання і педагогіка миру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»
Анотація
Педагогіка миру показує шляхи самоудосконалення особистості, можливості її самореалізації у миротворчій діяльності. Ця діяльність є практикою педагогіки миру. Педагогика мира показывает пути самосовершенствования личности, возможности ее самореализации в миротворческой деятельности. Эта деятельность является практикой педагогики мира. The pedagogy of peace shows the ways of self-improvement of the individual, the possibilities of his self-realization in peacekeeping. This activity is the practice of peace pedagogy.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, педагогіка миру, війна, гуманістичні традиції, национально-патриотическое воспитание, педагогика мира, война, гуманистические традиции, national patriotic education, peace pedagogy, war, humanistic traditions
Цитування
Прокопенко І. Ф. Національно-патріотичне виховання і педагогіка миру / І. Ф. Прокопенко // Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпро, 29 квіт. 2020 р. / Комун. закл. вищої освіти " Дніпровська акад. неперервної освіти". – Дніпро : Охотнік, 2020. – С. 127–128.