ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У ХХ СТОЛІТТІ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ) до 295-річниці з дня народження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Стаття присвячена до 295-річниці з дня народження видатного українського педагога Григорія Сковороди, його творчості і праці. Майже 300 років відділяють нас від того часу, коли в с. Чорнухах на Полтавщині, 3 грудня 1722 року народився майбутній педагог і філософ, поет і музикант, просвітитель Григорій Сковорода. В його житті й творчості багато питань: твори символічні й закодовані, життя заінтриговане. І хоча своєю працею він досяг звання вченого світового рівня, для багатьох він і досі залишається загадковою, багатогранною особистістю. Ідеєю «Пізнай себе!» Григорій Сковорода відкрив учення про людську особистість і навколишній світ, про сенс життя. Думки про необхідність освіти людей супроводжували Григорія Сковороду протягом усього життєвого шляху. В 1753-1754 рр. його було запрошено на викладацьку діяльність до Переяславського колегіуму. Протягом десятиріччя (1759-1769 рр.) він учив студентську молодь в Харківському колегіумі – широко відомому на той час вищому навчальному закладі Слобожанщини. У Центральному державному історичному архіві України м. Києва збереглася Постанова № 289 Ради Народних комісарів і Центрального комітету ЦК КП(б)У від 28. 02.1945 р. В особі Григорія Сковороди тісно поєдналися талант просвітителя та духовного педагога-наставника народу, видатного філософа та майстерного музиканта-виконавця, людини, яка знайшла своє покликання і щастя в просвітницькій діяльності серед населення Слобожанщини. Статья приурочена к 295-летию со дня рождения выдающегося украинского педагога Григория Сковороды, его творчества и труда. Почти 300 лет отделяют нас от того времени, когда в с. Чернухи на Полтавщине, 3 декабря 1722 родился будущий педагог и философ, поэт и музыкант, просветитель Григорий Сковорода. В его жизни и творчестве много вопросов: произведения символические и закодированы, жизнь заинтригована. И хотя своим трудом он достиг звания ученого мирового уровня, для многих он до сих пор остается загадочной, многогранной личностью. Идеей «Познай себя» Григорий Сковорода открыл учение о человеческой личности и окружающем мире, о смысле жизни. Мысли о необходимости образования людей сопровождали Григория Сковороду в течение всего жизненного пути. В 1753-1754 гг. Он был приглашен на преподавательскую деятельность в Переяславский коллегиум. В течение десяти лет (1759-1769 гг.) Он учил студенческую молодежь в Харьковском коллегиуме - широко известном в то время высшем учебном заведении Слобожанщины. В Центральном государственном историческом архиве Украины г. Киева сохранилось Постановление № 289 Совета Народных комиссаров и Центрального комитета ЦК КП(б)У от 28 02.1945 г. В лице Григория Сковороды тесно соединились талант просветителя и духовного педагога-наставника народа, выдающегося философа и искусного музыканта-исполнителя, человека, который нашел свое призвание и счастье в просветительской деятельности среди населения Слобожанщины.
Опис
Ключові слова
українська педагогіка, Сковорода Г. С., украинская педагогика, Сковорода Г. С., Ukrainian pedagogy, Skovoroda G. S.
Цитування
Бакай С. Ю. Вшанування пам'яті видатного українського педагога Григорія Сковороди у ХХ столітті (за архівними матеріалами) до 295-річниці з дня народження / С. Ю. Бакай // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 9–12.