ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Невід᾽ємною складовою національної системи освіти і виховання є сімейне виховання. Сім’я відіграє величезну роль в процесі соціалізації особистості, закладанні основ моральних принципів і норм поведінки, формуванні загальнолюдських цінностей, підготовці дітей до самостійного сімейного життя тощо.Саме в родині, в її унікальній емоційній атмосфері відбувається повноцінний розвиток і становлення особистості дитини. На сьогодні в Україні важливим зрушенням у вихованні дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування, є узаконення патронатної форми виховання. Питання патронатної родини не є новим для України, проте його закріплення на законодавчому рівні має бути важливим кроком до створення родинного затишку, так необхідного для кожної дитини. Неотъемлемой составляющей национальной системы образования и воспитания является семейное воспитание. Семья играет огромную роль в процессе социализации личности, закладывании основ моральных принципов и норм поведения, формировании общечеловеческих ценностей, подготовке детей к самостоятельной семейной жизни и тому подобное.Именно в семье, в ее уникальной эмоциональной атмосфере происходит полноценное развитие и становление личности ребенка. На сегодня в Украине важным сдвигом в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, является узаконивание патронатной формы воспитания. Вопрос патронатной семьи не является новым для Украины, однако его закрепление на законодательном уровне должен быть важным шагом к созданию семейного уюта, так необходимого для каждого ребенка.
Опис
Ключові слова
діти-сиріти, сімейне виховання, соціалізація особистості, соціальний захист дітей, розвиток особистості дитини, патронатні сім'ї, дети-сироты, семейное воспитание, социализация личности, социальная защита детей, развитие личности ребенка, патронатные семьи, orphans, family education, socialization of the personality, social protection of children, the development of the child, foster families
Цитування
Кордубан М. В. Питання виховання дітей-сиріт в Україні / М. В. Кордубан // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 131–133.