Взаємозв'язок принципів наступності та перспективності в педагогічній системі вищого закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003-11-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
Зроблено аналіз педагогічної системи вищого закладу освіти. Визначено сутність принципів наступності та перспективності. Розглянуто умови реалізації принципу перспективності в педагогічному процесі. Сделан анализ педагогической системы высшего учебного заведения. Определена сущность принципов перспективности и перспективности. Рассмотрены условия реализации принципа перспективности в педагогическом процессе. The analysis a f a pedagogical system o f higher educational establishments is made. The essence o f the principle o f continuity and the principle o f future development is determined. Conditions o f the realization o f the principle o f future development in pedagogical process is scrutinized.
Опис
Ключові слова
педагогічна система, принцип перспективності, навчання студентів, вищі заклади освіти, педагогическая система, принцип перспективности, обучение студентов, высшие учебные заведения, pedagogical system, principle of prospects, student training, higher education institutions
Цитування
Прокопенко А. І. Взаємозв'язок принципів наступності та перспективності в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. – Вип. 22. – С. 44–51.