Внесок О. П. Бородіна в розвиток залізничного транспорту кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проведено аналіз наукового внеску О. П. Бородіна в розвиток залізничного транспорту кінця ХІХ – початку ХХ ст. В процесі дослідження було зроблено висновок, що О. П. Бородін вирішив багато складних завдань в галузі теплотехнічних випробувань парової машини-паровоза. Ним було доведено, що паровоз є тяговим агрегатом, а не лише теплосиловим. Зазначене відкриття обумовило перехід його досліджень від теплотехнічних до тягових. Окрім того ним було створено систему компаунд. The article analyzes the scientific contribution of O. P. Borodin to the development of railway transport at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. In the course of the research, it was concluded that O. P. Borodin solved many difficult tasks in the field of thermal engineering tests of a steam enginesteam locomotive. He proved that the steam locomotive is a traction unit, and not only a thermal power unit. This discovery led to the transition of his research from heat engineering to traction. In addition, he created a system of compounds.
Опис
Ключові слова
винахідник, залізничний транспорт, компаунд, локомотив, науковець, паровоз, магістерські роботи, inventor, railway transport, compound, locomotive, scientist, locomotive, master's works
Цитування
Останін В. О. Внесок О. П. Бородіна в розвиток залізничного транспорту кінця ХІХ - початку ХХ ст. / В. О. Останін // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 286–296.