МОНІТОРИНГ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОГО ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У тезах розглянуто питання значущості педагогічного моніторингу студентського дозвілля в умовах дистанційного навчання. Визначено мету, місію моніторингу виховного процесу у вищих педагогічних закладах освіти. Порушено питання пошуку нових технологій педагогічного моніторингу виховного потенціалу студентського дозвілля в умовах дистанційного навчання. Theses consider the importance of pedagogical monitoring of student leisure in distance learning. The purpose, mission of monitoring of educational process in higher pedagogical establishments of education is defined. The question of search of new technologies of pedagogical monitoring of educational potential of student leisure in the conditions of distance learning is raised.
Опис
Ключові слова
моніторинг,, виховний процес, виховний потенціал, дозвілля, дистанційне навчання, monitoring, educational process, educational potential, leisure, distance learning
Цитування
Денисенко А. О. Моніторинг виховного потенціалу студентського дозвілля в умовах дистанційного навчання // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 269–273.