ОСНОВНІ ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО - ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Проаналізовано основні оптимізаційні заходи, щодо покращення стану гірничопромислових ландшафтів. Акцентовано увагу на терміни: «рекультивація» та «ревіталізація». Охарактеризовано геолого-екологічний та ландшафтний моніторинг, заповідання території. Запровадженні прогнози, щодо розвитку гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно – технічної системи. The main optimization measures to improve the condition of mining landscapes have been analyzed. Attention is focused on the terms: "reclamation" and "revitalization". Geological-ecological and landscape monitoring, bequest of the territory are characterized. Introduced forecasts regarding the development of mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape and technical system.
Опис
Ключові слова
гірничопромисловий ландшафт, рекультивація, ревіталізація, заповідання території, геолого-екологічний моніторинг, ландшафтний моніторинг, оптимізація, mining landscape, reclamation, revitalization, bequest of territory, geological and ecological monitoring, landscape monitoring, optimization
Цитування
Коптєва Т. С. Основні оптимізаційні заходи гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : зб. наук. пр. (за матеріалами щоріч. міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів, присвяч. пам’яті проф. Г. П. Дубинського), Харків, 9 квіт. 2020 р. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 18–22.