Щодо визначення поняття матеріальної відповідальності працівників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання щодо визначення поняття матеріальної відповідальності працівників. У чинному законодавстві визначення поняття матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем не встановлено. Проаналізовано думки науковців щодо визначення поняття матеріальної відповідальності. У переважній більшості вчені надають загальне поняття матеріальної відповідальності у трудовому праві або матеріальної відповідальності сторін трудового договору. The article deals with the issue of defining the concept of financial responsibility of employees. The current legislation does not define the concept of the employee's financial responsibility to the employer. The opinions of scientists regarding the definition of the concept of material responsibility are analyzed. The vast majority of scientists provide a general concept of material responsibility in labor law or material responsibility of parties to an employment contract.
Опис
Ключові слова
трудове право, матеріальна відповідальність, працівники, роботодавці, юридична відповідальність, трудові обов’язки, студентські роботи, labor law, material responsibility, employees, employers, legal responsibility, job duties, student works
Цитування
Ілющенко А. С. Щодо визначення поняття матеріальної відповідальності працівників / А. С. Ілющеко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 137–141.