Особистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичності

dc.contributor.authorФевральова, К. М.
dc.date.accessioned2022-06-17T15:00:24Z
dc.date.available2022-06-17T15:00:24Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі узагальнено психологічні особливості студентського віку, теоретичні засади професійного становлення та самовизначення особистості, динаміки професійних цінностей. Аналізується поняття професійної ідентичності, визначено особливості формування ціннісно-смислового ставлення до психології у майбутніх психологів. В процесі експериментального дослідження визначаються особливості ціннісних орієнтацій, міжособистісних стосунків, особистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичності. The work summarizes the psychological features of student age, the theoretical principles of professional development and self-determination of the individual, the dynamics of professional values. It analyzes the concept of professional identity , the peculiarities of the formation of value-semantic attitude to psychology in future psychologists are determined. In the process of experimental research, it defines the features of value orientations, the interpersonal relationships, the personal qualities of students- psychologists in different levels of professional identity.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationФевральова К. М. Особистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. М. Февральова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 56 с. : табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7497
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентський вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденти-психологиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійне самовизначенняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная идентичностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional identityuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudents-psychologistsuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional self-determinationuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобистісні якості студентів-психологів з різним рівнем професійної ідентичностіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePersonal qualities of students-psychologists in different levels of professional identityuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції