ПІДХОДИ НАУКОВЦІВ УКРАЇНИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто поняття «диференціація навчання». В основу визначення вчені поміщають різні поняття, термін «диференціація навчання» трактують тотожно з терміном «індивідуалізація навчання», виходячи з позиції побудови системи освіти, змісту освіти, процесу навчання тощо. Різні види диференціації навчання співвідносять з рівнями педагогічної системи, на яких здійснюється її диференціація, вважають формами диференціації в освіті. The article deals with the concept of "differentiation of learning". In the basis of the definition scientists put different concepts, the term "differentiation of learning" is interpreted identically with the term "individualization of learning", based on the position of building an education system, content of education, learning process, etc. Different types of differentiation of learning correlate with the levels of the pedagogical system at which it is carried out differentiation, are considered forms of differentiation in education.
Опис
Ключові слова
диференціація навчання, підготовка вчителів, differentiation of education, teacher training
Цитування
У Юе. Підходи науковців України до визначення поняття "диференціація навчання" / У Юе, М. Е. Пісоцька // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 344–348.