Технологія перспективного управління процесом навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002-02-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Народна українська академія (НУА), м. Харків
Анотація
В статті порушено тему технології перспективного управління процесом навчання, розглянуто діалектичний метод як сукупність основних регулятивів і принципів пізнання систем, що знаходяться в стані постійного змінення, розвитку. В статье затронута тема технологии перспективного управления процессом обучения, рассмотрен диалектический метод как совокупность основных регулятивов и принципов познания систем, находящихся в состоянии постоянного изменения, развития. The article touches upon the topic of technology of perspective management of the learning process, discusses the dialectical method as a set of basic regulatives and principles of cognition of systems that are in a state of constant change and development.
Опис
Ключові слова
перспективне управління, процес навчання, технологія управління, українська система освіти, перспективное управление, процесс обучения, технология управления, украинская система образования, prospective management, learning process, control technology, Ukrainian education system
Цитування
Дмитренко Т. О. Технологія перспективного управління процесом навчання / Т. О. Дмитренко, А. І. Прокопенко // Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 1 лют. 2002 р. / М-во освіти і науки України ; Нар. укр. акад. та ін. – Харків : НУА, 2002. – С. 174–176.