Збірник українських народних пісень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
«Збірник українських народних пісень» є довідником до інтегрованого курсу «Мистецтво» для 5-7 класів. Рекомнендовано використання вищими навчальними педагогічними закладами під час вивчення дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу Мистецтво у ЗЗС та СО» та вчителями інтегрованого курсу «Мистецтво». У збірнику представлено найвідоміші українські пісні з нотами та репродукціями картин українських художників. До кожної пісні подано цікави факти або додаткову інформацію. У збірнику також представлено традиційні українські обрядові пісні. "Collection of Ukrainian Folk Songs" is a reference book for the integrated course "Art" for grades 5-7. It is recommended for use by higher educational institutions in the course of studying the discipline "Methods of teaching the integrated course "Art in the general and specialised secondary schools" and by teachers of the integrated course "Art". The collection presents the most famous Ukrainian songs with sheet music and reproductions of paintings by Ukrainian artists. Each song is accompanied by interesting facts or additional information. The collection also includes traditional Ukrainian ritual songs.
Опис
Ключові слова
українські народні пісні, українські обрядові пісні, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, естетичне виховання, вивчення мистецтва, інтегрований курс, Ukrainian folk songs, Ukrainian ritual songs, fine arts, musical arts, aesthetic education, art study, integrated course
Цитування
Збірник українських народних пісень [з нотами та репродукціями картин відомих українських художників] : [довідник] до інтегрованого курсу «Мистецтво» (5–7 кл.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: А. В. Алтухова, К. В. Сорока]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 62 с. : іл., ноти.