ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ УСВІДОМЛЕНОСТІ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто деякі проблеми формування усвідомлених знань учнів. Проведено педагогічне дослідження з виявлення усвідомленості знань школярів у відповідності з виокремленими критеріями. Окреслено причини, які обумовили неусвідомленість теоретичних знань учнів при вивченні фізики. Результати проведеного дослідження дозволили визначити позитивний вплив спеціально розроблених завдань на рівень усвідомленості знань учнів. The paper deals with some problems in the formation of conscious knowledge of pupils. A pedagogical study has been carried out to identify pupils’ awareness of knowledge in accordance with the identified criteria. The reasons which caused unconsciousness of students’ theoretical knowledge in the study of Physics have been outlined. The results of the study allowed to determine the positive impact of specially designed tasks on the level of awareness of students’ knowledge.
Опис
Ключові слова
усвідомленість знань, критерії, рівні, шляхи формування усвідомлених знань школярів у процесі вивчення фізики, awareness of knowledge, criteria, levels, ways of formation of pupils’ conscious knowledge in the process of learning Physics
Цитування
Калашнікова Л. Проблема підвищення усвідомленості знань школярів / Л. Калашнікова, В. Петрова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 151–154.