ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТВОРЧОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розглянуто взаємозв’язок творчості та інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя. Рассмотрена взаимосвязь творчества и инновационной педагогической деятельности будущего учителя.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, майбутні педагоги, творча діяльність, інноваційна педагогічна діяльність, социальная педагогика, будущие педагоги, творческая деятельность, инновационная педагогическая деятельность, social pedagogy, future teachers, creative activity, innovative pedagogical activity
Цитування
Єсіна Н. О. Взаємозв’язок творчості та інноваційної педагогічної діяльності майбутнього вчителя / Н. О. Єсіна // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 66–67.