СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА В АВТОРСЬКОМУ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

dc.contributor.authorТарарак, О. В.
dc.date.accessioned2021-03-31T08:28:51Z
dc.date.available2021-03-31T08:28:51Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ рецензії здійснено коментар щодо структурно-змістової організації посібника зі спецкурсу світової літератури, охарактеризовано його теоретичну й практичну частину, визначено основні методології літературознавчого аналізу художнього тексту в аспекті традиції й новації, виявлено прагматичну орієнтованість на соціальні потреби сучасного студента формувати читацьку та інтерпретаційну омпетентності. В рецензии осуществлен комментарий по структурно-содержательной организации пособия по спецкурсу мировой литературы, охарактеризовано его теоретическую и практическую часть, определены основные методологии литературоведческого анализа художественного текста в аспекте традиции и новации, обнаружено прагматическую ориентированность на социальные нужды современного студента формировать читательскую и интерпретационную компетентности. The review deals with a commentary on the structure and content organization of the special subject in the sphere of world literature, its theoretical and practical part are characterized, the main methodologies of literary analysis of the artistic text in the aspect of tradition and innovation are identified, a pragmatic orientation to the social needs of the modern student to develop reading and interpreting competence is revealed.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТарарак О. В. Світова література в авторському інтерпретаційному просторі / О. В. Тарарак // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 109–111. – Рец. на навч.-метод. посіб.: Вишницька Ю. Аналіз та інтерпретація художнього тексту : спецкурс зі світової літ. / Ю. Вишницька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 240 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-966-1630-47-4
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4444
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожній текстuk_UA.UTF-8
dc.subjectлітературознавчий аналізuk_UA.UTF-8
dc.subjectрецептивна естетикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectавторська інтерпретація текстуuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественный текстuk_UA.UTF-8
dc.subjectлитературоведческий анализuk_UA.UTF-8
dc.subjectрецептивная эстетикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectавторская интерпретация текстаuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic textuk_UA.UTF-8
dc.subjectliterary analysisuk_UA.UTF-8
dc.subjectreceptive aestheticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectauthor's interpretation of the textuk_UA.UTF-8
dc.titleСВІТОВА ЛІТЕРАТУРА В АВТОРСЬКОМУ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В АВТОРСКОМ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeWORLD LITERATURE IN AUTHOR'S INTERPRETATION SPACEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тарарак О. Світова література.pdf
Розмір:
304.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: