ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТА У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ У ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито зміст педагогічної підтримки, схарактеризовано засоби її надання студентам у навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти. The article authors have revealed the contents of pedagogical support. The means of provision pedagogical support to students in educational process in higher education institutions have been characterized.
Опис
Ключові слова
педагогічна підтримка, педагогічна допомога, викладач, здобувачі вищої освіти (студенти), навчально-виховний процес, заклад вищої освіти, pedagogical support, pedagogical assistance, teacher, higher education applicants (students), educational process, higher educational institution
Цитування
Калашнікова Л. М. Питання забезпечення педагогічної підтримки студента у навчальновиховному процесі ЗВО / Л. М. Калашнікова, І. С. Майстрюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 410–414.