Діагностика рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлено результати діагностичного дослідження рівня готовності майбутнього соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти; уточнено критерії діагностики рівня готовності майбутнього соціального педагога; підібрано діагностичний інструментарій для визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання дітей старшого дошкільного віку у закладах дошкільної освіти. В статье отражены результаты диагностического исследования уровня готовности будущего социального педагога к социально-педагогической деятельности по социальному воспитанию старших дошкольников в учреждениях дошкольного образования; уточнены критерии диагностики уровня готовности будущего социального педагога; подобран диагностический инструментарий для определения уровня готовности будущих социальных педагогов к социально-педагогической деятельности по социальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования. The article highlights the results of the diagnostic study of the level of readiness of the future social pedagogue for socio-pedagogical activities on the social education of senior preschoolers in preschool education; the criteria for diagnosing the level of readiness of the future social pedagogue have been clarified; diagnostic tools for determining the level of readiness of the future social pedagogue for socio-pedagogical activities on the social education of older preschool children in kindergarten.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, рівень готовності, соціальний педагог, соціальне виховання, професійна підготовка, магістерські роботи, социально-педагогическая деятельность, уровень готовности, социальный педагог, социальное воспитание, профессиональная подготовка, магистерские работы, socio-pedagogical activities, level of readiness, social pedagogue, social education, professional training, master's work
Цитування
Авдашкова А. І. Діагностика рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти / А. І. Авдашкова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 29–32.