Діалогічна взаємодія у хоровому колективі залежно від стилю педагогічного керівництва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує характер установлення діалогічної взаємодії у хоровому колективі залежно від стилю педагогічного керівництва (демократичного, авторитарного або ліберального). Статья исследует характер установления диалогического взаимодействия в хоровом коллективе в зависимости от стиля педагогического руководства (демократического, авторитарного или либерального). The article examines the nature of the establishment of dialogical interaction in the choir collective, depending on the style of pedagogical leadership (democratic, authoritarian or liberal).
Опис
Ключові слова
діалог, хоровий колектив, керівництво хором, стиль управління, студентські роботи, диалог, хоровой коллектив, руководство хором, стиль управления, студенческие работы, dialogue, choir, choir management, management style, student work
Цитування
Романюк Л. О. Діалогічна взаємодія у хоровому колективі залежно від стилю педагогічного керівництва / Л. О. Романюк, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 200–201.