Розвиток маркетингової діяльності підприємства в кризових умовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що головне завдання маркетингу, в умовах економічної кризи, полягає в пошуку нових можливостей роботи на ринку. Для ефективної роботи підприємства необхідно обрати ефективну маркетингову стратегію виходу з кризи, яка повинна здійснюватися поетапно з проведенням їх детального аналізу. Маркетингове управління, зокрема маркетингові стратегії грають ключову роль в процесі антикризового управління діяльністю підприємства. В статье указано, что главная задача маркетинга в условиях экономического кризиса, заключается в поиске новых возможностей работы на рынке. Для эффективной работы предприятия необходимо выбрать эффективную маркетинговую стратегию выхода из кризиса, которая должна осуществляться поэтапно с проведением их детального анализа. Маркетинговое управление, в частности маркетинговые стратегии играют ключевую роль в процессе антикризисного управления деятельностью предприятия. The article points out that the main task of marketing in an economic crisis, is to find new opportunities in the market. For effective operation of the enterprise it is necessary to choose an effective marketing strategy for getting out of the crisis, which should be carried out step by step with their detailed analysis. Marketing management, in particular marketing strategies play a key role in the process of anti-crisis management of enterprise activity.
Опис
Ключові слова
маркетинг, економічна криза, антикризове управління, магістерські роботи, маркетинг, экономический кризис, антикризисное управление, магистерские работы, marketing, economic crisis, anti-crisis strategy, master's works
Цитування
Басюк М. М. Розвиток маркетингової діяльності підприємства в кризових умовах / М. М. Басюк // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 148–151.