Науково-дослідницька діяльність учителя як засіб його професійного самовдосконалення

dc.contributor.authorТемченко, О. В.
dc.date.accessioned2021-05-24T14:12:15Z
dc.date.available2021-05-24T14:12:15Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ світлі ключових положень Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа», якими освіта дорослих визначається як складова освіти впродовж життя, науково-дослідницька діяльність та самовдосконалення педагога вбачаються нами як засоби реалізації цих положень. В свете ключевых положений Закона Украины «Об образовании», Концепции «Новая украинская школа», которыми образование взрослых определяется как составляющая образования в течение жизни, научно-исследовательская деятельность и самосовершенствования педагога усматриваются нами как средства реализации этих положений. In light of the key provisions of the Law of Ukraine "On Education", the Concept "New Ukrainian School", which defines adult education as a component of lifelong learning, research and self-improvement of teachers are seen by us as a means of implementing these provisions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТемченко О. В. Науково-дослідницька діяльність учителя як засіб його професійного самовдосконалення / О. В. Темченко // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 456–461.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5075
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійне самовдосконаленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта дорослихuk_UA.UTF-8
dc.subjectнауково-дослідницька діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectучителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональное самосовершенствованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучно-исследовательская деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectteachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional self-improvementuk_UA.UTF-8
dc.subjectadult educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch activitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleНауково-дослідницька діяльність учителя як засіб його професійного самовдосконаленняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНаучно-исследовательская деятельность учителя как средство его профессионального самосовершенствованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeResearch activity of a teacher as a means of his professional self-improvementuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Темченко О. В. Науково-дослідницька діяльність учителя.pdf
Розмір:
465.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: