ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті висвітлено доцільність використання сучасних педагогічних технологій на прикладі веб-квест технології, ігрових технологій, технологій опрацювання дискусійних питань у професійній підготовці фахівців фізичної культури і спорту. В статье отражена целесообразность использования современных педагогических технологий на примере веб-квест технологии, игровых технологий, технологий обработки дискуссионных вопросов в профессиональной подготовке специалистов физической культуры и спорта. The article highlights the feasibility of using modern pedagogical technologies on the example of web-quest technology, game technologies, technologies for processing discussion issues in the training of specialists in physical culture and sports.
Опис
Ключові слова
педагогічні технології, веб-квест технології, ігрові технології, технології опрацювання дискусійних питань, фахівці фізичної культури і спорту, педагогические технологии, веб-квест технологии, игровые технологии, технологии обработки дискуссионных вопросов, специалисты физической культуры и спорта, educational technology, web-quest technology, game technologies, technologies for processing discussion issues, specialists in physical culture and sports
Цитування
Науменко Н. В. Використання сучасних педагогічних технологій у професійній підготовці фахівців фізично культури і спорту / Н. В. Науменко, О. А. Горобчук, А. В. Козлов // Освітній дискурс : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. ‒ Київ, 2021. ‒ Вип. 31 (2‒3). ‒ С. 30‒38.