Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання алкоголю в підлітковому середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано необхідність запобігання проблеми алкогольної залежності підлітків, визначено суть та основні напрями соціально-педагогічної діяльності з профілактики вживання алкоголю в підлітковому середовищі, виокремлено компоненти готовності фахівця до професійної діяльності в означеному напрямі, запропоновано комплекс засобів навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики алкоголізму серед підлітків у закладах загальної середньої освіти. The article substantiates the need to prevent the problem of alcohol addiction among adolescents, as well as defines the essence and main directions of sociopedagogical activities for the prevention of alcohol use in the adolescent environment. The components of a specialist᾽s readiness for professional activity in the prevention of alcohol addiction among adolescents are highlighted. A set of means of educational and methodological support for the training of future social pedagogues for the prevention of alcoholism among teenagers in institutions of general secondary education has been proposed.
Опис
Ключові слова
алкогольна залежність підлітків, профілактика вживання алкоголю, соціально-педагогічна діяльність, заклади загальної середньої освіти, teenagers᾽ alcohol addiction, alcohol prevention, socio-pedagogical activity, institutions of general secondary education
Цитування
Алєксєєва Н. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання алкоголю в підлітковому середовищі / Н. І. Алєксєєва, Н. Д. Кабусь // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 10–15.